Zpět         Mapa ke stažení / k tisku


Nenáročná trasa za přírodními krásami Lužických hor. Vhodná i pro rekreační cyklisty.


0,0 km     Skalice u České Lípy,výchozí bod Hostinec u Slunce, 330 m n.m.

                  GPS N50°44´38.93´´ E14°31´49.17´´
  Obec se slovanskými nálezy z 8. až 9. století, ale připomínaná už roku 1226. Od počátku 17. století rozvoj sklářství. Barokní kostel sv. Anny postaven v letech 1712 až 1720. Rozsáhlý skalický podzemní labyrint (jeskyně) vznikl při těžbě písku a pískovcových kvádrů při stavbě železnice do r. 1869. Dnes je nepřístupný kvůli hnízdišti netopýrů. V letech 1998 a 2000 zde byly natáčeny oba díly pohádky Z pekla štěstí.

3,3 km     Odbočka vlevo na Častolovice, 244 m n.m.

                  GPS N50°43´07.58´´ E14°30´51.27´´
  Obec vznikla asi ve 14. století jako ves lidí Častolových (Častolov byl jeden z prvních v rodu Rohovců). Od 15.století patřila k panství Zákupy. Poprvé byla připojena k České Lípě roku 1969, v letech 1990-2004 byla samostatnou, ale po odlivu obyvatel (a peněz) se k 1.lednu 2005 k okresnímu městu opět připojila. Častolovice jsou mimo jiné zajímavé dochovanou architekturou.

4,6 km     Kaple Nanebevzetí Páně, 261 m n.m.

                  GPS N50°42´59.00´´ E14°31´45.91´´
  Barokní kaple pochází z roku 1797.

5,0 km     Florianova huť, 269 m n.m.

                  GPS N50°43´04.89´´ E14°32´01.18´´
  Založena v roce 1995, zakázková výroba.

5,9 km     Přejezd křižovatky směrem na Pihel, 289 m n.m.

                  GPS N50°43´00.72´´ E14°32´73.27´´
  Křižovatku přejedeme rovně. Po pravé straně budeme míjet čerpací stanici a po přejezdu silnice Hostinec U Zlatého buřtu.

UPOZORNĚNÍ   - Při přejezdu silnice č. 9 je nutné dbát zvýšené opatrnosti!

7,8 km     Odbočka vpravo směrem na Bukovany, 279 m n.m.

                  GPS N50°43´27.95´´ E14°33´56.33´´
  Odbočujeme vpravo, po té co mineme areál autodílny.

8,1 km     Pivovarský rybník, 280 m n.m.

                  GPS N50°43´22.80´´ E14°34´09.81´´
  Rybník o rozloze 2,5 ha byl založen nejspíše v 17. století v souvislosti s pihelským pivovarem. Dnes je rybník v péči novoborských rybářů.

9,0 km     Bukovany, 285 m n.m.

                  GPS N50°42´59.36´´ E14°34´32.26´´
  Osada Nového Boru uváděná roku 1454, ale jako tvrz připomínaná již roku 1395. Ve středu osady se nachází kaple sv. Josefa z roku 1802. U silnice vysázené buky jsou památkou na setkání obyvatel Bukovan z celé republiky v roce 2002.

9,9 km     Odbočka vlevo směrem na Svojkov, 286 m n.m.

                  GPS N50°42´35.71´´ E14°34´47.67´´
  Odbočka ze silnice na cestu vede osadou Svojkova pojmenovanou Malý Bor, založenou asi v letech 1548 až 1578.

10,2 km     Maloborské rybníky, 289 m n.m.

                    GPS N50°42´42.68´´ E14°35´00.79´´
  Sloužily Dolnímu a Hornímu mlýnu. Horní zanikl, z Dolního mlýna byla do roku 1959 kamenná pila.

11,0 km     Vyhlídka Studené prameny, 359 m n.m.

                    GPS N50°42´54.23´´ E14°35´31.65´´
  Nádherný rozhled do okolí.

11,8 km     Svojkov, 362 m n.m.

                    GPS N50°43´09.57´´ E14°35´55.20´´
  Obec slovanského původu s prehistorickými nálezy založil pan Svojek ve 12. století. Nejvýznamnějším rodákem byl Jan z Chlumu řečený Kepka, který doprovázel mistra Jana Husa do Kostnice. Obec má především rekreační charakter. Na svahu se nachází kaple sv. Václava z přelomu 18. a 19. století, kde naše cesta pokračuje vlevo po silnici.

12,2 km     ZA POZORNOST STOJÍ     Svojkovské skály, až 540 m n.m.

  Okolní pískovcové skály využívají k lezení horolezci, je jich celkem 32 a mají obtížnost od I. do X. stupně.

12,5 km     ZA POZORNOST STOJÍ     Zřícenina skalního hradu Svojkov, 377 m n.m.

                    GPS N50°43´32.06´´ E14°35´49.63´´
  Hrad byl postaven vysekáním místností do pískovcového 13 metrů vysokého sloupu, který stojí na 25 metrů vysokém zalesněném pahorku. Místnosti vytvořily celkem tři patra. Na skále stával hradní palác o dvou křídlech. Dnes jsou patrné zbytky zdiva zmíněného paláce a řada vytesaných místností a průchodů. Schody byly vedeny po stěnách a bylo zde několik dřevěných pavlačí. Část hradu sloužila jako skladiště zbraní, oblečení a potravin.

12,6 km     ZA POZORNOST STOJÍ     Modlivý důl, 353 m n.m.

                    GPS N50°43´37.92´´ E14°35´46.68´´
  Rozhodně musíte toto přenádherné místo navštívit. Modlivý důl je poutní místo se skalní kaplí s novogotickým portálem z roku 1836 zasazené v údolí lemovaném pískovcovými útvary. Každého 1. května k zahájení mariánského měsíce se zde koná mše svatá.

13,7 km     Pusté kostely, 319 m n.m.

                    GPS N50°43´51.16´´ E14°35´05.93´´
  Rozsáhlý umělý skalní labyrint na úpatí skal při mostě přes Svitavu. Vznikl zřejmě těžbou písku pro brusírny zrcadel hraběte Kinského a brusiče skla ve 2. polovině 18. století. V roce 1984 se zde natáčela pohádka S čerty nejsou žerty.

13,9 km     Lesní divadlo, 315 m n.m

                    GPS N50°43´55.63´´ E14°34´56.40´´
  Od roku 2004 opět v provozu, v letních měsících se zde konají představení. Velmi oblíbené místo rodin s dětmi.

14,1 km     Odbočka vlevo směrem na Pihel, 316 m n.m.

                    GPS N50°43´67.84´´ E14°34´61.03´´
  Při odbočování vlevo projíždíme kolem výletní restaurace U sedmi trpaslíků, dbejte zvýšené opatrnosti!

14,7 km     Kaple v Dolním Pihelu, 309 m n.m.

                    GPS N50°43´43.36´´ E14°34´22.00´´
  Dolní Pihel je osada vzniklá jako podhradí ve 14. století, roku 1604 připomínán dvůr s pivovarem. V roce 1755 hrabětem Kinským založena kloboučnická dílna, později přestavěna na zrcadlárnu a slévárnu, dále zde byla kartounka, rukavičkárna a pletárna.

15,3 km     Zřícenina bývalého hradu Pihel, 324 m n.m.

                    GPS N50°43´33.40´´ E14°34´05.21´´
  Hrad byl založen ve 14. st. zřejmě Hynkem Zajícem z Hazmburka. 1421 jej získal Jan z Chlumu, přítel Jana Husa. O hrad bojovali přívrženci krále a husité. Během bojů byl hrad zničen. Zbyla jáma sklepení, pozůstatek zdi, zbytky základního zdiva.

16,6 km     Červený rybník v Pihelu, 291 m n.m.

                    GPS N50°43´51.18´´ E14°33´09.05´´
  Červený rybník o rozloze 5,94 ha je uváděn již v 16. století. Jméno rybníku je podle barvy vody z rašeliniště. Dnes slouží i k rekreaci.

17,1 km     Přejezd na lesní cestu přes silnici, 289 m n.m.

                    GPS N50°43´68.74´´ E14°32´73.19´´
  Přejíždíme silnici lehce vlevo a napojíme se na lesní cestu, která nás postupně zavede k dalšímu cíli.

UPOZORNĚNÍ   - Při přejezdu silnice č. 9 je nutné dbát zvýšené opatrnosti, použijte přechod pro chodce!

17,4 km     Odbočka vpravo k polní cestě, 277 m n.m.

                    GPS N50°43´48.93´´ E14°32´32.47´´
  Polní cesta se středním stoupáním je poslední částí výletu před návratem do Skalice u České Lípy.

18,7 km     Odbočka vlevo do cíle, 348 m n.m.

                    GPS N50°44´29.96´´ E14°31´56.36´´
  Odbočením vlevo se napojíme na silnici, která nás dovede zpět k Hostinci u Slunce ve Skalici u České Lípy.

19,3 km     Skalice u České Lípy, cílový bod Hostinec u Slunce, 330 m n.m.

                    GPS N50°44´38.93´´ E14°31´49.17´´