Zpět         Mapa ke stažení / k tisku


Středně obtížná trasa se stoupáním v její první polovině. Vhodná pro běžně zdatné cyklisty.


0,0 km     Skalice u České Lípy,výchozí bod Hostinec u Slunce, 330 m n.m.

                  GPS N50°44´38.93´´ E14°31´49.17´´
  Obec se slovanskými nálezy z 8. až 9. století, ale připomínaná už roku 1226. Od počátku 17. století rozvoj sklářství. Barokní kostel sv. Anny postaven v letech 1712 až 1720. Rozsáhlý skalický podzemní labyrint (jeskyně) vznikl při těžbě písku a pískovcových kvádrů při stavbě železnice do r. 1869. Dnes je nepřístupný kvůli hnízdišti netopýrů. V letech 1998 a 2000 zde byly natáčeny oba díly pohádky Z pekla štěstí.

3,3 km     Odbočka vpravo na Manušice, 244 m n.m.

                  GPS N50°43´07.58´´ E14°30´51.27´´
  Osada České Lípy, sídlo Hanuše Švába. Roku 1611 uváděn mlýn s pilou, v roce 1903 postavena želez-niční trať s dřevěnou zastávkou, trať zrušena a dnes je z ní cyklostezka Varhany. V letech 1971 až 73 budována střelnice a kulturní dům v bývalém mlýně.

3,8 km     Kaple sv. Ducha v Manušicích, 238 m n.m.

                  GPS N50°43´02.08´´ E14°30´35.63´´
  Kaple pochází z roku 1911.

4,4 km     Soustava manušických rybníků, 235 m n.m.

                  GPS N50°42´46.58´´ E14°30´32.18´´
  Připomínány od roku 1575 jako šestice rybníků, zvané Silniční Velký a Malý, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední a další bezejmenný. Rybníky napájeny kanálem ze Šporky. Významná slatinná louka jižně od rybníků.

5,3 km     Odbočka vpravo na Horní Libchavu, 232 m n.m.

                  GPS N50°42´21.72´´ E14°30´09.27´´
  Obec Horní Libchava se táhne podél potoka kdysi zvaného Libchava a pokračuje další obcí již od středověku odlišenou jako Dolní Libchava. Mezi oběma vesnicemi stojí na jihovýchodním okraji Horní Libchavy zámek, kdysi sídlo samostatného dominia. V nejstarších dobách, dříve než vzniklo hornolibchavské panství, tvořilo toto území součást zboží klinštejnského.

5,3 km     ZA POZORNOST STOJÍ     Vinný vrch se zbytky hradu Klinštejn, 302 m n.m.

                  GPS N50°42´22.48´´ E14°30´25.12´´
  K Vinnému vrchu se zbytky starých lomů se dostaneme pokud odbočíme vlevo. Na Vinném vrchu byl kolem roku 1300 založen hrad Klinštejn, zřejmě v roce 1426 zničen husity. Na vrcholu byl roku 1889 postaven vyhlídkový pavilon, do dneška se dochovaly pouze zbytky jeho základů.

5,5 km     Zámek Horní Libchava, 235 m n.m.

                  GPS N50°42´17.39´´ E14°30´12.82´´
  Architektonicky zajímavý zámek, postaven v roce 1574 Jindřichem z Wartenberka. Od poloviny 17. stol. až do roku 1926 v majetku Maltézských rytířů. Zámek je nepřístupný.

6,3 km     Kostel sv. Jakuba Většího, 258 m n.m.

                  GPS N50°42´44.41´´ E14°29´36.53´´
  Z původního středověkého kostela (snad z konce 13. stol.) se dochovala východní hranolová věž a patrně část stěn presbytáře. Loď nechal postavit velkopřevor maltézských rytířů Gundakar Poppo z Ditrichštejna roku 1736. Kostel se nachází na vyvýšenině nad levým břehem říčky Libchavy ve střední části protáhlé obce.

6,5 km     Mariánský sloup, 253 m n.m.

                  GPS N50°42´50.10´´ E14°29´31.25´´
  GPS N50°42´50.10´´ E14°29´31.25´´ Mariánský sloup z červeného pískovce na hranolovém soklu s výjevy Kristova utrpení, který vyrůstá na čtyřech sloupcích. Byl postaven roku 1701.

7,4 km     Odbočka vpravo na Slunečnou, 259 m n.m.

                  GPS N50°43´27.15´´ E14°28´93.57´´
  První záznamy o obci Slunečná jsou uvedeny v dokumentech z roku 1597. Sama ves je zmiňována až roku 1606 a byla pojmenována podle své polohy na slunečné straně horského hřbetu. Na počátku 20. století se Slunečná stala oblíbeným letoviskem. Ve Slunečné odpočívá herec Vlastimil Brodský (1920-2002), který si toto místo oblíbil a prožil zde poslední léta svého života.

9,7 km     Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 384 m n.m.

                  GPS N50°44´09.82´´ E14°28´53.75´´
  V roce 1880 byla ustavena samostatná farnost na Slunečné u České Lípy, patronát nad farností převzali Maltézští rytíři, jejich znak je dodnes nad vchodem do bývalé fary (dnes soukromý dům). Duchovní správu po roce 1920 začali vykonávat diecézní kněží.

9,7 km     Farská louka, 383 - 387 m n.m.

                  GPS N50°44´10.08´´ E14°28´52.72´´
  Farská louka je přírodní památkou, lokalita je ve správě CHKO České středohoří. Důvodem ochrany je naleziště šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), který sem pravděpodobně kolem roku 1860 vysadil zdejší farář. Roste zde a na jaře kvete také ohrožená bledule jarní a prvosenka vyšší.

10,5 km     Dančí obora, 373 m n.m.

                    GPS N50°44´34.98´´ E14°29´15.17´´
  Přímo u silnice vpravo je pozemek, kde, když budete přistupovat klidně, si můžete prohlédnout celou dančí a jelení rodinku…

10,8 km     Pomník padlým, 376 m n.m

                    GPS N50°44´42.99´´ E14°29´20.92´´
  Po levé straně u autobusové zastávky je možnost odpočinku a prohlédnutí si udržovaného pomníku válečným obětem.

14,3 km     Skalice u České Lípy, odbočka vlevo za přejezdem kolejí, 333 m n.m.

                    GPS N50°44´98.84´´ E14°31´51.03´´
  Odbočka vlevo za přejezdem kolejí k cílovému bodu.

14,8 km     Skalice u České Lípy, cílový bod Hostinec u Slunce, 330 m n.m.

                    GPS N50°44´38.93´´ E14°31´49.17´´