Zpět         Mapa ke stažení / k tisku


Středně náročná delší trasa do nepříliš známých končin Novoborska. Vhodná jako půldenní výlet pro zdatnější cyklisty.


0,0 km     Skalice u České Lípy,výchozí bod Hostinec u Slunce, 330 m n.m.

                  GPS N50°44´38.93´´ E14°31´49.17´´
  Obec se slovanskými nálezy z 8. až 9. století, ale připomínaná už roku 1226. Od počátku 17. století rozvoj sklářství. Barokní kostel sv. Anny postaven v letech 1712 až 1720. Rozsáhlý skalický podzemní labyrint (jeskyně) vznikl při těžbě písku a pískovcových kvádrů při stavbě železnice do r. 1869. Dnes je nepřístupný kvůli hnízdišti netopýrů. V letech 1998 a 2000 zde byly natáčeny oba díly pohádky Z pekla štěstí.

1,8 km     Okrouhlá - vitráže, 344 m n.m.

                  GPS N50°45´32.49´´ E14°31´39.40´´
  Okrouhlá – obec z počátku 16. století. Od poloviny 18. do poloviny 19. století rozvoj sklářství a obchodu. V obci je kaple Panny Marie Sněžné z roku 1733 a zajímavá stavba – vzorkovna malírny okenních skel, zvaná Třídomí – jako nepravá pseudogotická kaple z roku 1893. Pod okenními baldachýny je šest soch představujících umění, obchod, řemeslo, Floru a Ceres. Stavba je dnes bohužel zchátralá, okenní vitráže jsou stále patrné.
Okrouhlou se středním stoupáním projedeme a u čerpací stanice KM Prona použijeme podjezd, kterým se dostaneme do Nového Boru.

4,2 km     Odbočka vlevo k restauraci „U dvou lip“, 390 m n.m.

                  GPS N50°46´00.88´´ E14°32´27.52´´
  Tímto odbočením vlevo u čerpací stanice PapOil se vyhneme centru Nového Boru a jeho klidnější částí budeme pokračovat dále.

4,8 km     Odbočka vpravo skrz Arnultovice, 391 m n.m.

                  GPS N50°46´17.19´´ E14°32´37.62´´
  Nyní u restaurace „U dvou lip“ odbočíme vpravo a projedeme Arnultovice – část Nového Boru založenou zřejmě koncem 15. století.

5,2 km     Arnultovická kaplička, 389 m n.m.

                  GPS N50°46´06.74´´ E14°32´49.94´´
  Kaplička pochází z roku 1763.

5,8 km     Odbočka vlevo k pietnímu místu, 387 m n.m.

                  GPS N50°46´53.46´´ E14°33´08.31´´
  Po přejezdu kolejí odbočíme vlevo a pokračujeme rovně ke kostelu sv. Ducha.

6,1 km     Pomník padlým, 389 m n.m.

                  GPS N50°45´56.20´´ E14°33´18.30´´
  Památník zesnulým v 1. sv.válce a jeho okolí nabízejí místo k odpočinku před další cestou.

6,1 km     Kostel sv. Ducha, 389 m n.m.

                  GPS N50°45´56.45´´ E14°33´19.04´´
  Kostel sv. Ducha, místo i mnoha zajímavých kulturních akcí patří Českobratrské církvi evangelické, navazuje na něj místní hřbitov se zajímavou kapličkou a když podél něj po silnici vystoupáme až pod Borský vrch naskytne se nám krásný výhled na Nový Bor, který je znám především jako město skla a brána do Lužických hor. Město nabízí řadu kulturního (kino, letní kino, divadlo…) i sportovního vyžití (koupaliště, sportovní hala, tenisové kurty, značené turistické stezky a cyklotrasy…). Zajímavá je nabídka místních galerií, sklářských muzeí či exkurzí do sklářských dílen.
Za návštěvu určitě stojí lesní hřbitov, Navrátilův sál, chrám Nanebevzetí Panny Marie, ale i samotné centrum města s „Galerií pod širým nebem“ a spoustu dalších zajímavostí.

6,5 km     Odbočka vlevo směrem na Cvikov, 366 m n.m.

                  GPS N50°45´47.10´´ E14°33´36.15´´

UPOZORNĚNÍ   - Odbočením vlevo se napojíme na hlavní silnici, je nutno dbát zvýšené opatrnost

7,2 km     Odbočka vpravo na lesní cestu, 348 m n.m.

                  GPS N50°46´02.17´´ E14°33´53.36´´
  Odbočka z hlavní silnice na lesní cestu vede kolem restaurace U Havranek a kynologického cvičiště. Dále budeme pokračovat v příjemném lesním prostředí a užijeme si všech přírodních krás, které Lužické hory a Údolí samoty nabízejí.

8,8 km     Lesní jezírko, 320 m n.m.

                  GPS N50°46´05.22´´ E14°34´56.45´´
  Nádherné prostředí přírodního jezírka s možností příjemného odpočinku a případného osvěžení.

9,5 km     Havraní skály, 323 m n.m.

                  GPS N50°46´05.40´´ E14°35´11.75´´
  Skalnatý hřbet s několika skalními věžemi. Na vrchol nejvyšší skály vedou vytesané schody. Podle pověsti se jedná o zkamenělého rytíře se svou družinou.

10,1 km     Odbočka vlevo do Údolí samoty, 324 m n.m.

                    GPS N50°45´59.18´´ E14°35´35.02´´
  Odbočením vlevo se napojíme na lesní cestu, která nás provede nádherným Údolím samoty – široké údolí Dobranovského potoka.

15,6 km     Odbočka vpravo do Maxova, 409 m n.m.

                    GPS N50°46´03.84´´ E14°37´26.76´´
  Po té, co projedeme kolem kynologického cvičiště a Double Clubu, odbočíme vpravo a napojíme se tak na silnici vedoucí do Maxova.

18,O km     Maxov, 361 m n.m.

                    GPS N50°44´41.60´´ E14°37´36.48´´
  Naše cesta dále vede po silnici do Sloupu v Čechách, přes Maxov – osadu patřící k Radvanci, nazvanou podle Jana Josefa Maxmiliána Kinského. Převážně rekreační oblast.

19,7 km     Radvanecký rybník, 326 m n.m.

                    GPS N50°44´45.21´´ E14°35´42.45´´
  Radvanecký rybník, neboli Sloupské koupaliště má rozlohu 8,67 ha. Původně sloužil jako pohon mlýna a pily. Dnes je koupaliště velice oblíbeným rekreačním střediskem.

20,0 km     Sloup v Čechách, 325 m n.m.

                    GPS N50°44´33.16´´ E14°35´25.93´´
  První zachovalá zmínka o obci pochází z roku 1318. Tehdy zde vedla obchodní stezka z Prahy do Žitavy a z roku 1324 je první záznam o existenci strážního hradu u obce. Obec se začala rozvíjet po roce 1726, kdy panství převzal hrabě Jan Josef Maxmilián Kinský. Nechal zde postavit v letech 1730 - 1733 zámek v barokním slohu, který rod Kinských později stále upravoval. Roku 1779 zde hostili císaře Josefa II a koncem července 1822 i arcivévodu Františka Karla. Později byla v zámku zřízena ozdravovna pro děti, sloužil i jako škola v přírodě a ústav sociální péče. Nyní zde sídlí Domov důchodců. Je zde řada soch od M. Brauna.V roce 1995 byl Sloup v Čechách vyhlášen vesnickou památkovou zónou. V roce 2010 se stal vesnicí roku. Mezi pamětihodnosti patří: farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Samuelova jeskyně - jeskyně ve skalním bloku, vyhloubená poustevníkem Samuelem Görnerem, na skále nad jeskyněmi je upravena vyhlídka, lesní divadlo a mnoho dalšího.

21,4 km     Skalní hrad Sloup, 315 m n.m

                    GPS N50°44´08.53´´ E14°34´53.62´´
  Sloup (skalní hrad) je známá, památkově chráněná zřícenina. Vlastní hrad již neexistuje, zachována a turistům zpřístupněna je ve skále vytesaná poustevna s kaplí a novější stavby na vrcholu skály.

21,4 km     Odbočka mírně vpravo směrem na Pihel, 316 m n.m.

                    GPS N50°43´67.84´´ E14°34´61.03´´
  Při odbočování vpravo projíždíme kolem výletní res-taurace U sedmi trpaslíků, dbejte zvýšené opatrnosti!

22,6 km     Kaple v Dolním Pihelu, 309 m n.m.

                    GPS N50°43´43.36´´ E14°34´22.00´´
  Dolní Pihel je osada vzniklá jako podhradí ve 14. století, roku 1604 připomínán dvůr s pivovarem. V roce 1755 hrabětem Kinským založena kloboučnická dílna, později přestavěna na zrcadlárnu a slévárnu, dále zde byla kartounka, rukavičkárna či pletárna.

23,1 km     Zřícenina bývalého hradu Pihel, 324 m n.m.

                    GPS N50°43´33.40´´ E14°34´05.21´´
  Hrad byl založen ve 14. století zřejmě Hynkem Zajícem z Hazmburka. Roku 1421 jej získal Jan z Chlumu, přítel Jana Husa. O hrad bojovali přívrženci krále a husité. Během bojů byl hrad zničen. Zbyla jáma sklepení, pozůstatek zdi a zbytky základního zdiva. 24,3 km Červený rybník v Pihelu

24,3 km     Červený rybník v Pihelu, 291 m n.m.

                    GPS N50°43´51.18´´ E14°33´09.05´´
  Červený rybník o rozloze 5,94 ha je uváděn již v 16. století. Jméno rybníku je podle barvy vody z rašeliniště. Dnes slouží i k rekreaci.

24,8 km     Přejezd přes silnici směrem na Horní Pihel, 289 m n.m.

                    GPS N50°43´68.74´´ E14°32´73.19´´
  Přes Horní Pihel budeme po silnici pokračovat až do cíle.

UPOZORNĚNÍ   - Při přejezdu silnice č. 9 je nutné dbát zvýšené opatrnosti!, použijte přechod pro chodce!

25,5 km     Výhled do okolí Skalice u České Lípy, 355 m n.m.

                    GPS N50°44´26.63´´ E14°32´10.57´´

26,9 km     Skalice u České Lípy, cílový bod Hostinec u Slunce, 330 m n.m.

                    GPS N50°44´38.93´´ E14°31´49.17´´