Zpět         Mapa ke stažení / k tisku


Náročná celodenní trasa se značným stoupáním. Vhodná pro zdatné cyklisty.


0,0 km     Skalice u České Lípy,výchozí bod Hostinec u Slunce, 330 m n.m.

                  GPS N50°44´38.93´´ E14°31´49.17´´
  Obec se slovanskými nálezy z 8. až 9. století, ale připomínaná už roku 1226. Od počátku 17. století rozvoj sklářství. Barokní kostel sv. Anny postaven v letech 1712 až 1720. Rozsáhlý skalický podzemní labyrint (jeskyně) vznikl při těžbě písku a pískovcových kvádrů při stavbě železnice do r. 1869. Dnes je nepřístupný kvůli hnízdišti netopýrů. V letech 1998 a 2000 zde byly natáčeny oba díly pohádky Z pekla štěstí.

3,3 km     Odbočka vpravo na Manušice, 244 m n.m.

                  GPS N50°43´07.58´´ E14°30´51.27´´
  Osada České Lípy, sídlo Hanuše Švába. Roku 1611 uváděn mlýn s pilou, v roce 1903 postavena železniční trať s dřevěnou zastávkou, trať zrušena a dnes je z ní cyklostezka Varhany. V letech 1971 až 73 vybudována střelnice a kulturní dům v bývalém mlýně.

3,8 km     Kaple sv. Ducha v Manušicích, 238 m n.m.

                  GPS N50°43´02.08´´ E14°30´35.63´´
  Kaple pochází z roku 1911.

4,4 km     Soustava manušických rybníků, 235 m n.m.

                  GPS N50°42´46.58´´ E14°30´32.18´´
  Připomínány od roku 1575 jako šestice rybníků, zvané Silniční Velký a Malý, Velký a Malý Široký, Horní a Prostřední a další bezejmenný. Rybníky napájeny kanálem ze Šporky. Významná slatinná louka jižně od rybníků.

5,3 km     Odbočka vpravo na Horní Libchavu, 232 m n.m.

                  GPS N50°42´21.72´´ E14°30´09.27´´
  Obec Horní Libchava se táhne podél potoka kdysi zvaného Libchava a pokračuje další obcí již od středověku odlišenou jako Dolní Libchava. Mezi oběma vesnicemi stojí na jihovýchodním okraji Horní Libchavy zámek, kdysi sídlo samostatného dominia. V nejstarších dobách, dříve než vzniklo hornolibchavské panství, tvořilo toto území součást zboží klinštejnského.

5,3 km     ZA POZORNOST STOJÍ     Vinný vrch se zbytky hradu Klinštejn, 302 m n.m.

                  GPS N50°42´22.48´´ E14°30´25.12´´
  K Vinnému vrchu se zbytky starých lomů se dostaneme pokud odbočíme vlevo. Na Vinném vrchu byl kolem roku 1300 založen hrad Klinštejn, zřejmě v roce 1426 zničen husity. Na vrcholu byl roku 1889 postaven vyhlídkový pavilon, do dneška se dochovaly pouze zbytky jeho základů.

5,5 km     Zámek Horní Libchava, 235 m n.m.

                  GPS N50°42´17.39´´ E14°30´12.82´´
  Architektonicky zajímavý zámek, postaven v roce 1574 Jindřichem z Wartenberka. Od poloviny 17. stol. až do roku 1926 v majetku Maltézských rytířů. Zámek je nepřístupný.

6,3 km     Kostel sv. Jakuba Většího, 258 m n.m.

                  GPS N50°42´44.41´´ E14°29´36.53´´
  Z původního středověkého kostela (snad z konce 13. stol.) se dochovala východní hranolová věž a patrně část stěn presbytáře. Loď nechal postavit velkopřevor maltézských rytířů Gundakar Poppo z Ditrichštejna roku 1736. Kostel se nachází na vyvýšenině nad levým břehem říčky Libchavy ve střední části protáhlé obce.

6,5 km     Mariánský sloup, 253 m n.m.

                  GPS N50°42´50.10´´ E14°29´31.25´´
  Mariánský sloup z červeného pískovce na hranolovém soklu s výjevy Kristova utrpení, který vyrůstá na čtyřech sloupcích. Byl postaven roku 1701.

10,1 km     Volfartice, 323 m n.m.

                    GPS N50°43´49.71´´ E14°27´06.49´´
  Volfartice je obec téměř 4 km dlouhá, ležící v údolí ohraničeném čedičovými vrchy pokrytými smíšeným lesem. Středem obce protéká říčka Libchava, která bývala v dřívějších dobách s velkým úspěchem využívána k odchovu pstruhů. Volfartice byly známy pěstováním chmele a výrobou sít a dýmek. Pod Farským vrchem se nachází kostel sv. Petra a Pavla, který byl vybudován v 18. století architektem J.V. Koschem.

12,2 km     Nová Ves, 346 m n.m.

                    GPS N50°44´47.02´´ E14°26´36.58´´
  Osada patřící k Volfarticím patrně vznikla ve 14. století, od konce 18. století se zde rozvíjelo především sklářství a řešetářství. Při průjezdu Novou Vsí si můžeme prohlédnout pomník válečným obětem přímo u silnice.

14,3 km     Mistrovice, 445 m n.m.

                    GPS N50°45´32.11´´ E14°25´55.04´´
  Osada uváděná roku 1412. Obec byla proslavená výrobou kos a srpů. Bývalo zde působiště brusičů a malířů skla, středisko řezáčů skla se světovými úspěchy. Osada je připojena k Novému Oldřichovu. Místní kostel Povýšení sv. Kříže pochází z roku 1844.

14,5 km     Pomník padlým v Novém Oldřichově, 448 m .n.m.

                    GPS N50°45´38.26´´ E14°26´01.13´´
  Těsně před příjezdem na novooldřichovské náměstí mineme po pravé straně udržovaný pomník válečným obětem. Nový Oldřichov je obec založena roku 1758, bývala zde sklárna.

15,2 km     ZA POZORNOST STOJÍ     Hasičské muzeum, 478 m n.m.

                    GPS N50°45´56.84´´ E14°26´15.07´´
  Místní chlouba - hasičské muzeum bylo založené roku 1989 a jeho nejstarší exponát je z roku 1764. Návštěvu muzea je třeba předem telefonicky domluvit.

16,5 km     Pietní místo, 543 m n.m.

                    GPS N50°45´59.59´´ E14°27´07.72´´
  Po cestě vlevo, pod vyhlídkovým vrchem Rozsocha (583 m) se nachází pietní místo s pomníkem válečným obětem a starým hřbitovem.

17,9 km     Odbočka vpravo

17,9 km     ZA POZORNOST STOJÍ     Kamenický Šenov 563 m n.m.

                    GPS N50°45´28.06´´ E14°28´20.11´´
  Naše putování nevede přímo Kamenickým Šenovem, ale určitě toto město stojí za návštěvu. První písemná zmínka o Kamenickém Šenově pochází z roku 1352, tehdy ves založili Lužičtí Srbové pod jménem Sonov, jméno se pak postupně měnilo. V 17. století panství koupil Radoslav Kinský z Vchynic, a místo se stává, hlavně díky jemu, centrem sklářství. Dodnes zde existuje sklářská škola, jejíž předchůdkyně byla založena roku 1856. První sklářská huť vznikla roku 1886. Mezi slavné rodáky patří Josef Palme, první zdejší průmyslový výrobce skla, díky němuž město proslulo i lustrařskou tradicí nebo F. F. Palme, který založil zdejší sklářské muzeum. Největším turistickým lákadlem je Panská skála, kde se točila filmová pohádka Pyšná princezna.

18,7 km     Dubový vršek, 591 m n.m.

                    GPS N50°45´53.09´´ E14°28´27.43´´
  Výhled u rybníčku na Dubovém vršku nás potěší nejen svým krásným výhledem do okolí, ale především faktem, že se jsme zdolali poslední stoupání dnešního putování. Nyní už jen „z kopce“- hurá!

19,4 km     Oberwald - Podlesí, 587 m n.m.

                    GPS N50°45´31.08´´ E14°28´28.98´´
  Po levé straně, při silnici na okraji lesa si můžeme povšimnout zbytků výletního hostince z roku 1898, který byl totálně zničen požárem v roce 1949.

22,1 km     Pomníček Josefa Jirscha na Slunečné, 381 m n.m.

                    GPS N50°44´11.86´´ E14°28´43.58´´
  Hned na začátku obce Slunečná nás po levé straně u roubeného stavení uvítá křížek - pomníček Josefa Jirscha, obětavého rodáka, který značně pomohl rozvoji obce. První záznamy o Slunečné jsou uvedeny v dokumentech z roku 1597. Sama ves je zmiňována až roku 1606 a byla pojmenována podle své polohy na slunečné straně horského hřbetu. Na počátku 20. století se Slunečná stala oblíbeným letoviskem. Ve Slunečné odpočívá herec Vlastimil Brodský (1920-2002), který si toto místo oblíbil a prožil zde poslední léta svého života.

22,4 km     Farská louka, 383 - 387 m n.m.

                    GPS N50°43´33.40´´ E14°34´05.21´´
  Farská louka je přírodní památkou, lokalita je ve správě CHKO České středohoří. Důvodem ochrany je naleziště šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus), který sem pravděpodobně kolem roku 1860 vysadil zdejší farář. Roste zde a na jaře kvete také ohrožená bledule jarní a prvosenka vyšší.

23,1 km     Odbočka vpravo směrem na Svobodnou Ves, 378 m n.m.

                    GPS N50°44´334.68´´ E14°29´5.47´´
  Odbočením vpravo se napojíme na lesní cestu, která nás kolem statku dovede do Svobodné Vsi – osady patřící ke Skalici u České Lípy. Po projetí Vsi, odbočíme za přejezdem kolejí vlevo k cílovému bodu.

28,1 km     Skalice u České Lípy, cílový bod Hostinec u Slunce, 330 m n.m.

                    GPS N50°44´38.93´´ E14°31´49.17´´